SẢN XUẤT - GRC VIET NAM

SẢN XUẤT

Hầu hết GRC/GFRC được sản xuất theo 2 cách: phun và đổ khuôn. 

Với phương pháp đổ khuôn: Sợi thủy tinh cắt sẵn được cho vào máy trộn cùng với hỗn hợp xi măng, cát, nước và phụ gia. Sau đó, hỗn hợp này được rót vào khuôn và nén đặc bằng máy rùng.

Với phương pháp phun: Hỗn hợp xi măng, cát, nước và phụ gia được trộn sẵn rồi phun vào khuôn với sợi thủy tinh (được cắt đồng thời trong máy phun chuyên dụng). Quy trình cụ thể như hình sau:

Một số hình ảnh nguyên vật liệu & máy móc thiết bị:

Hình ảnh Nguyên Vật Liệu sản xuất GRC/GFRC

q-1563941330357952798453-crop-15639413369621287687413

Xi măng

cat

Cát

glass_fiber

Sợi thủy tinh

phu gia

Phụ gia

nuoc

Nước

polime

Polime

Hình ảnh Máy Móc Thiết Bị sản xuất GRC/GFRC

mpv

Máy phun vữa GFRC

screenshot_1577674530

Máy trộn vữa GFRC

screenshot_1577674636

Công cụ dụng cụ

screenshot_1577674746

Máy kiểm tra cường độ

xe-nang-komatsu-3-tan

Hệ thống xe nâng

screenshot_1577674932

    Máy cắt CNC tạo khuôn

Scroll
0907344787